FAQ

FAQ: Veelgestelde vragen
Over de organisatie
Wat is Fedactio?
De Federatie van Actieve Verenigingen van België (Fedactio) is een koepelorganisatie die een constructieve bijdrage wil leveren aan de uitdagingen binnen de verschillende domeinen in de maatschappij.
Hoe is Fedactio ontstaan ?
Fedactio is opgericht in 2010 door Turkse Belgen vanuit een verlangen om die organisaties samen te brengen die zich inzetten voor een betere samenleving. In de loop der jaren is Fedactio uitgebreid, met nieuwe leden en projecten.
Wat voor een organisatie is Fedactio?
Fedactio, opgericht in 2010, is een vzw met een breed en gevarieerd palet aan lidverenigingen over heel België.
Wat zijn de doelen van Fedactio?
Een van haar voornaamste doelen is het bevorderen van dialoog tussen verschillende gemeenschappen en de inclusie van iedereen, ongeacht hun achtergrond. Daarnaast reageert Fedactio proactief op de uitdagingen binnen de maatschappij.
Wat bedoelen jullie met constructieve bijdrage?
Samen met haar lidverenigingen ontwikkelt Fedactio kwaliteitsvolle en duurzame projecten binnen de verschillende actiedomeinen, met aandacht voor culturele diversiteit.
Wie is jullie doelpubliek?
Fedactio richt zich tot alle burgers, ongeacht hun leeftijd, gender, afkomst of levensbeschouwing; op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
Missie en visie
Wat is jullie visie op sociale cohesie?
Fedactio bouwt bruggen tussen de verschillende gemeenschappen door ontmoetingen te realiseren en projecten te organiseren. Hiervoor schakelt ze de hulp in van haar lidverenigingen en externe organisaties.
Wat is jullie visie op actief burgerschap?
Fedactio wil burgers aanmoedigen en activeren. Zo werkt ze aan een meer tolerante en vreedzame samenleving gebaseerd op culturele emancipatie, gelijkheid en democratie.
Hebben jullie een visie op de aanpak van gewelddadig extremisme?
Ja, in februari 2016 heeft Fedactio een actieplan gelanceerd ter bestrijding van gewelddadig extremisme. Het volledige actieplan vindt u hier.
Financiële middelen & betrekkingen
Wat zijn jullie financiële bronnen?
Wij worden voornamelijk gefinancierd door sponsoring, giften en lidgelden. Wij ontvangen geen structurele subsidies, maar doen beroep op aanvragen tot projectsubsidies.
Zijn jullie verbonden aan een politieke partij?
Fedactio is niet verbonden aan een politieke partij. We staan op een gelijke afstand ten opzichte van alle democratische politieke partijen.
Zijn jullie een etnische organisatie?
Fedactio is geen etnische organisatie. Hoewel Fedactio is gegroeid uit de Turkse gemeenschap, richt zij haar activiteiten niet alleen tot de Turkse gemeenschap, maar tot iedereen in de maatschappij.
Zijn jullie een religieuze organisatie?
Fedactio is geen religieuze organisatie, maar sommige van onze oprichters halen hun motivatie uit hun geloof. Wij hanteren een onafhankelijke en neutrale werkwijze. Oorspronkelijk werden onze oprichters bij elkaar gebracht door hun verantwoordelijkheidszin tegenover de maatschappij waarvoor ze geïnspireerd werden door de ideeën van moslimintellectueel Fethullah Gülen.
Vertegenwoordigt Fedactio de Gülenbeweging?
De beweging wordt in België vertegenwoordigt door het Dialoog Platform (www.dialogueplatform.eu). Wij onderschrijven evenwel de belangrijkste idealen die de Gülenbeweging uitdraagt, waaronder het bestrijden van armoede, onwetendheid en conflicten.
Mogelijk gemaakt door Blogger.
/

Neem contact op met ons hoofdkantoor.

Av. des Arts 3, 1210 Bruxelles, België
Ma - Vrij (9:00 - 17:00)
IBAN: BE50 0019 1606 2218

Blijf op de hoogte!

© Fedactio. All Rights Reserved Privacybeleid