Alle getuigenissen


 • Een prachtig initiatief, bezig met onderwijs, vrouwen, ondernemingen, kunst, cultuur, gedreven door Turkse Belgen (het merendeel Vlamingen) van de tweede en derde generatie. Een prachtig initiatief omdat hun uitgangspunt is ‘wat kan IK doen?’ Een prachtig initiatief omdat het draait om dialoog en sociale cohesie. Waarbij trouwens opvalt dat in hun naam géén verwijzing zit naar de Turkse origine, net omdat ‘we open willen staan voor iedereen’. Heel concreet timmeren ze aan de weg. (…) Fedactio is voor mij een voorbeeldorganisatie omdat men er gelooft in de toekomst, omdat men er gelooft in de eigen kracht, omdat men er hard en degelijk aan de weg timmert. Als Fedactio niet bestond, dan moest het worden uitgevonden.
  Siegfried Bracke, Kamervoorzitter
 • Ik ben erg onder de indruk van de dynamiek, diversiteit en professionaliteit. Maar wat ik het aangenaamst vind is de mentaliteit: we vertrekken vanuit een gemeenschap die goed gehecht en solidair is. Deze gemeenschap is fier op zijn identiteit, maar staat tegelijkertijd open en wilt dat iedereen zich openstelt voor de maatschappij. Ze doet dit niet enkel met woorden, maar juist met daden.
 • Als ik aan Fedactio en haar projecten denk, zie ik mensen voor mij die bezield zijn door de geest van “dienstbaarheid”. Dit spreekt uit haar hoge appreciatie voor vrijwilligerswerk. Het blijkt ook uit haar inzet voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog. Dit wordt voor ons allen in de komende jaren een prioritaire uitdaging. Bij Fedactio is er bovendien een nadrukkelijk nastreven van kwaliteit en van een hoge standaard. Hou het zo. Hou het vol. Dit is immers wat een samenleving als de onze vandaag broodnodig heeft.
  Em. Prof. Dr. Johan Leman , Emeritus Professor KU Leuven
 • Nogmaals bedankt voor jullie dynamisme, jullie projecten, jullie bijdrage aan de maatschappij.
 • De creativiteit en het enthousiasme die jullie projecten uitstralen is volgens mij van groot nut en belang in een stad als Brussel. Jullie projecten bevorderen het samenleven en zorgen ervoor dat Brussel opgebouwd wordt door de gemeenschappen die er wonen. Er zijn specifiek twee projecten waar ik aan denk. Eerst en vooral het project “Kleuren van België”, een prachtig evenement met deelnemende kinderen van diverse achtergronden die niet alleen een goede prestatie hebben neergezet, maar bovendien de taal van de ander spreken en begrijpen. Dat is echt prachtig, en het was indrukwekkend om te zien hoe succesvol het project was. We zien echt dat er een doelgroep die met dergelijke projecten wordt aangesproken. Het andere project dat ik fantastisch vind is de Sociale Wetenschappen Olympiade. Er bestaan al jaren wedstrijden voor exacte wetenschappen in België, maar een wedstrijd die vraagt om creatief om te springen met sociale problematieken is uniek. Ik denk dat het belangrijk is om in Brussel en in het hele land te leren dat een verschil eerder een rijkdom is dan een handicap.
 • Felicitaties voor de organisatie en de projecten. Het is dankzij federaties zoals die van jullie dat de aanwezigheid van mensen van andere culturen een enorme meerwaarde wordt voor het land en de stad waar ze zich gevestigd hebben.
  Prof. Dr. Philippe Van Parijs, Hoogleraar UCL en Oxford
 • Maatschappelijke organisaties vormen het dak van de democratie. Voor de realisatie ervan is toewijding en vrijwilligerswerk nodig, en dat vind ik hier meer dan terug.
  Fatma Pehlivan, Volksvertegenwoordiger
 • Wij delen dezelfde waarden en idealen van gelijkheid, respect, verantwoordelijkheid en solidariteit, een zeer goede basis om in de toekomst samen heel wat projecten te realiseren.
 • In mijn contacten met Fedactio was ik toch verrast door de goede organisatie en indrukwekkende infrastructuur. Die jonge mensen hebben een kritische geest en geloven niet in pampering. Ze geloven dat het nodig is dingen aan te pakken en het professionalisme is indrukwekkend. Het zijn mensen die hun toekomst in handen nemen. Ik heb het over ondernemerschap in brede zin gehad. Er is de economische groepering maar ook zoveel rond maatschappelijke ontwikkeling, vrouwen en opvoeding. Dat is heel mooi. Ze stellen zich ook open naar de rest van de samenleving. Het is geen gesloten gemeenschap.
 • Om een kwalitatieve en professionele bijdrage te kunnen leveren aan onze culturele samenleving zou een organisatie in de eerste instantie de verantwoordelijkheid moeten durven nemen om te waken over de waarden en het niveau van hun werking. Een organisatie die een aangename brug vormt tussen culturen en nog belangrijker innerlijk contact legt met zowel de kunstliefhebber, de artiest als met de sector. Fedactio is een van de eerste actieve organisaties in België die deze vermelding met hun werking van de afgelopen jaren voluit heeft verdiend!
  R. Kan Albay, Regisseur/acteur
 • Het publiek dat je hier ziet is hoopvol, want hier zitten mensen die ondernemend zijn, die een meerwaarde creëren en die vooral ook sociaal-economisch betrokken zijn. Ook aangaande ondernemen, ruimtelijke ordening, belastingen, arbeidskosten, eigenlijk dingen die iedereen aanbelangt die in deze samenleving samenhorigheid wenst en die wil werken en ondernemen. (…) Mensen die zich verenigen om hun verantwoordelijkheden op te nemen en zichzelf helpen, dat is het sterkste wapen dat er is. En vanuit die organisaties in dialoog treden, zoals er die avond gebeurd is, dat is heel erg belangrijk.
  Bart De Wever , Burgemeester Antwerpen
 • Een van onze gedeelde ambities is het zoeken naar een manier om te zorgen dat iedereen met welke achtergrond ook kan meedraaien in en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. We staan voor een gemeenschappelijke vooruitgang waarin iedereen zijn rol, zijn dromen en ambities moet kunnen waarmaken. Ik hoop dat we in de komende jaren daar samen een succes van gaan maken want als we daar niet in slagen is het alternatief dat we met z’n allen erop achteruitgaan. (…) Fedactio is een bijzonder grote en actieve organisatie die bijzonder nuttig werk levert en grote ambities heeft. Vertrekkend vanuit de ervaringen en realiteit van mensen probeert Fedactio op een positieve manier zo goed mogelijk samen te leven en niet alleen samen te leven maar ook iets op te bouwen. Dat is een uitdaging die we delen. Het zou nuttig zijn om de activiteiten van Fedactio wat meer zichtbaar en herkenbaar te maken want we delen dezelfde dromen en bekommernissen.
 • Fedactio bruist van activiteit – vriendelijke toetsen van actief burgerschap, liefde voor kunst, cultuur, diversiteit … Laat ons samen blijven investeren in onze kinderen en jongeren, in kwaliteitsvol onderwijs, netwerking met het Belgische middenveld en interreligieuze ontmoeting. En laat ons samen vierend uitkijken naar 2014, de 50ste verjaardag van de Turkse migratie naar België!
  Prof. Dr. Ides Nicaise , Hoogleraar KU Leuven
 • Ik kreeg de gelegenheid om voor Fedactio een gespreksavond in te leiden over het hoger onderwijs in Vlaanderen. De grote opkomst van studenten en hun luisterbereidheid tonen aan dat onderwijs een belangrijk thema is. Fedactio maakt er mee werk van!
 • De onderwijsactiviteiten van Fedactio worden doorgaans gezien als een mooie aanvulling op de hulp en ondersteuning die kinderen op school en in het gezin reeds krijgen. Dat op zich is al belangrijk. Ik raak er echter steeds meer van overtuigd dat verenigingen zoals Fedactio ook iets doen wat de scholen of de ouders niet kunnen doen. Ik bedoel dan vooral het motiveren van jongeren en het creëren van zelfvertrouwen. Juist omdat de vrijwilligers bij Fedactio niet de rol van leerkracht of ouder hebben kunnen zij die rol als katalysator voor de jongeren vervullen.
 • Proficiat met jullie initiatieven. Ik wens jullie veel succes met jullie diverse en interessante projecten! Bedankt voor de uitnodiging.
 • Als ik zie hoeveel kennis en ervaring jullie opgebouwd hebben als Fedactio, vind ik dat er meer interactie moet zijn tussen de politieke wereld, de zakenwereld en Fedactio. Op die manier zullen we dichter naar elkaar groeien en de juiste oplossing voor problemen vinden. (…) Ik zie Fedactio als een zeer professionele organisatie. Ik acht me gelukkig dat ik met jullie in contact kon komen en kennis kon maken. Jullie organisatie is ontzettend professioneel en sterk. Als politica ben ik zeer gecharmeerd door jullie project ‘Vrouw en Maatschappij’, want dit betekent echt dat jullie emancipatie hebben volbracht. Ik ben onder de indruk van jullie dynamisme en organisatie. Jullie ondernemen, geloven in de toekomst, kijken vooruit en terzelfdertijd helpen jullie ook de zwakken. Jullie emanciperen mensen en maken mensen sterker. Jullie geven mensen geen vis, maar leren hen vissen.
 • Proficiat met alles wat jullie ondernemen. Jullie zijn de stenen op de weg naar een beter samenleven. Veel succes!
  Mohssin El Ghabri
 • Ik ben zeer blij dat ik kennis mocht maken met de Federatie van Actieve Verenigingen van België en mijn vrienden in deze organisatie. Ik neem sinds drie jaar deel aan de meeste van hun activiteiten. Het is voor iemand die zijn leven gewijd heeft aan volkscultuur en -muziek ongetwijfeld moeilijk om over zichzelf te praten. Het mooiste aan de activiteiten van de Federatie van Actieve Verenigingen is de belangstelling van mensen vanuit verschillende gemeenschappen en diverse culturele achtergronden. Zoiets realiseren is niet eenvoudig. We hebben met veel genoegen en waardering de festivals, concerten, theaterstukken, etc. … bijgewoond die Fedactio heeft georganiseerd. Onze grote poëet Karacaoğlan zei ooit: «Als een bij vergaar je meerdere bloemen, op een dag vraagt men jou honing»; zo ook streven de toegewijdenen om honing te produceren, zonder dat men er naar vraagt. «Wat tot in het oneindige blijft in het hemelgewelf, is een aangenaam galm van positieve daden». Mijn zoon Emre en ikzelf wensen de Federatie van Actieve Verenigingen heel veel succes in al hun activiteiten en sturen onze groeten en genegenheid …
  Lütfü Gültekin, Muzikant/volksdichter
 • Wij zijn verplicht om samen te leven en ik ben blij dat het ook zo is! Wat ik deze avond hier heb mogen beleven heeft mij diep geraakt. Om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken, moeten we samen verder werken.
 • Een ander aspect van het inburgerings- en integratiebeleid van de Vlaamse Regering is burgerschap. Ik was zeer blij al in jullie inleiding diezelfde principes, die jullie eigenlijk in praktijk omzetten, ook te horen. Ik hoorde woorden als sociale cohesie, bruggen slaan, civiele samenleving … Dat zijn allemaal zaken die heel belangrijk zijn. (…) Ik vind het eigenlijk overbodig om thema’s zoals inburgering en integratie toe te lichten omdat jullie die zo sterk in de praktijk omzetten. (…) Ik denk dat het niet zo evident is voor een tweede generatie om een prachtig netwerk van organisaties uit te bouwen en ook de band tussen ondernemen en het sociaal-culturele en het maatschappelijke te maken … Ik heb begrepen dat vanuit de ondernemersverenigingen sponsoring en actieve ondersteuning komt voor het verenigingsleven en als ik dan hoor welke activiteiten jullie allemaal ontwikkelen, dan denk ik bij mezelf, het is alleen jammer dat het zo weinig bekendheid krijgt. Het zou wat meer in de media moeten komen, maar wat niet is kan nog komen.
 • De eerste migranten, jullie ouders en grootouders, werden gevraagd om ‘discreet’ te zijn, om hier te werken maar onzichtbaar te zijn. Dit is vandaag niet langer het geval. Ik hoop dat jullie in de komende jaren jullie multi-identiteit van Belgen, Turken, Brusselaars en Europeanen kunnen doen gelden.
 • Fedactio is een levend voorbeeld van een succesvol evenwicht tussen intelligent strategisch handelen, openheid van geest en een warme visie op mens en gemeenschap. Een krachtige motor, op weg naar meer samen-leving, waarin identiteit, interculturaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en actieve dialoog centraal staan. Een sterke bondgenoot. Om te koesteren.
  Prof. Dr. Guy Redig, Docent Vrije Universiteit Brussel
 • Je lot zelf in handen nemen. Fedactio bewijst dat dit de beste en de kortste weg is naar emancipatie en integratie. En wat wij (oude Belgen) van jullie kunnen leren: solidariteit, zelfvertrouwen, zelfhulp, gastvrijheid, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid voor je medemens.
  Em. Prof. Dr. Mieke Van Haegendoren, Voormalig Vice-rector Universiteit Hasselt
 • Uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat onderwijs en vorming van jongeren de belangrijkste sleutels zijn voor de toekomst van de samenleving. Het zijn noodzakelijke voorwaarden, niet alleen voor een succesvolle loopbaan voor deze jongeren zelf, maar ook voor de positieve evolutie van de maatschappij als geheel. Fedactio is er op korte termijn in geslaagd om daar een nieuwe dimensie aan te geven en er een onvervangbare rol in te spelen. Door het verschaffen van onderwijs aan nieuwe doelgroepen, het organiseren van verschillende vormings- en leerprojecten, het samenbrengen van diverse scholen … hebben ze in ons land aan het onderwijs in de brede zin van het woord een nieuwe impuls gegeven.
  Em. Prof. Dr. Josse Van Steenberge, Emeritus Hoogleraar Universiteit van Antwerpen
 • Dat de Turkse gemeenschap gastvrij was, wist ik al, maar wat ik vandaag heb meegemaakt overtreft alles. Prachtige organisatie over de hele lijn. Proficiat, en veel succes.
 • “Wanneer men verontwaardigd is, betaamt het zich af te vragen of men waardig is.” (Abbé Pierre) Fedactio doet niet aan liefdadigheid maar probeert onrechtvaardigheid de wereld uit te helpen. Niet alleen door individuen te helpen, maar eveneens door te zoeken naar de oorzaak van het onrecht zodat het hersteld kan worden.
 • (…) Het was een hartelijke en leerrijke ontvangst. Vooral de doelstellingen van Fedactio bekoren mij: werken aan een betere samenleving waarin iedereen taken en verantwoordelijkheden opneemt.
 • (…) Wat me in hun verhaal aantrok is dat ze het stadium van de migrantenverenigingen die hun publiek bezighouden met wat subsidies, huiswerkklassen, sport, Turkse koffiekransjes en zo meer ver voorbij zijn. Ze verwachten wel (minstens morele) steun van de overheid, maar verder trekken ze zelf hun plan en willen ze hun lot in eigen handen nemen. (…) Dit zijn mensen die weten wat ze willen, niet bij de pakken blijven zitten, zich willen emanciperen als groep én als individu. Ik ben er vrij gerust in dat het met deze dynamiek wel goed komt.
 • Proficiat met jullie initiatieven. We delen allen een gemeenschappelijk doel. Een beter Brussel in een betere samenleving.
 • (…) Bedankt voor het geweldig onthaal en vooral voor jullie openheid naar anderen toe en de appreciatie van menselijke rijkdommen. Ik hoop jullie terug te mogen zien en ik wens jullie veel succes met jullie activiteiten.
 • Bedankt voor de verwelkoming. Ik hoop op een toekomstige samenwerking voor een nieuwe visie en een vruchtbare ontwikkeling.
  Stéphanie de Windisch-Graetz, Prinses van Windisch-Graetz
 • Er is geen enkel sociaal engagement dat nog rijker, sterker en waardevoller is dan het engagement dat jullie tonen met alle partners van Fedactio. Ik ben heel trots dat dit initiatief in Schaarbeek plaatsvindt.
 • Steeds aangenamer en meer verrast door de warmte en genegenheid bij de contacten met de Turkse gemeenschap. Dank voor de interessante uiteenzetting en de gastvrije ontvangst.
 • Hartelijk dank voor de warme ontvangst. Het doet deugd zoveel mensen te ontmoeten die geloven in het samenleven en daarin een heel stuk van hun leven investeren. Mooi voorbeeld voor Brussel, Vlaanderen en België van vandaag en morgen.
 • Proficiat aan Fedactio voor dit dynamisme, deze openheid, deze projecten die zoveel rijkdom en persoonlijkheden in de kijker zetten. Doe zo voort en veel succes!
  Cécile Jodogne, Schepen Schaarbeek
 • Het bezoek aan MRLB aan Istanbul was vruchtbaar en is het begin van een mooie samenwerking tussen de MR-Brussel en de leden van Fedactio om een gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan: bouwen aan een betere samenleving door te voorzien in een betere opvoeding en in kwalitatief hoogstaand onderwijs.
 • Dank voor dit diepgaande kennismakingsgesprek. Wij delen dezelfde waarden en idealen van gelijkheid, respect, verantwoordelijkheid en solidariteit. Een zeer goede basis om in de toekomst samen heel wat projecten te realiseren.
 • Nogmaals bedankt voor jullie dynamisme, jullie projecten, jullie bijdrage aan de maatschappij. Het doet goed om mensen te ontmoeten die dezelfde interesse, visie en emotie delen, met hen samen te zitten en ideeën uit te wisselen. Bedankt.
 • Herhaaldelijk had ik het genoegen om met Fedactio te mogen samenwerken. Fedactio is een bewonderingswaardige organisatie waar het beste uit de mens naar boven wordt gehaald. Solidariteit, creativiteit, emancipatie en verbondenheid zijn de warme resultaten van hun werking. Met vertrouwen blijf ik uitkijken naar de verdere uitbouw van deze federatie. De vele verenigingen en projecten zijn bakens van verlichting voor eenieder in onze interculturele samenleving. Het belang van diversiteit en actief pluralisme wordt dagdagelijks in de verf gezet door alle medewerkers van Fedactio. Ik voel me vereerd om een bondgenoot te mogen zijn!
Mogelijk gemaakt door Blogger.
/

Neem contact op met ons hoofdkantoor.

Av. des Arts 3, 1210 Bruxelles, België
Ma - Vrij (9:00 - 17:00)
IBAN: BE50 0019 1606 2218

Blijf op de hoogte!

© Fedactio. All Rights Reserved Privacybeleid