Fedactio

De Federatie van Actieve Verenigingen is een koepelorganisatie met lidverenigingen over heel België. FEDACTIO heeft de ambitie om vanuit haar maatschappelijke rol een aantoonbare meerwaarde te leveren aan de sociale cohesie in België.

Missie

“Bruggen bouwen is onze prioriteit. Fedactio draagt bij aan de verbondenheid tussen mensen en laat telkens weer bewijzen dat diversiteit, geen last is maar een inspiratiebron, en cultuur een ruggengraat.”

Musa Soydemir
Voorzitter Fedactio